ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Βιομηχανίες Αρτοζαχαροπλαστικής στη Μακεδονία…

Γιάννης Πατσάκας Α.Ε. (Τα πάντα για το παγωτό), Βιοτεχνίες / Βιομηχανίες Αρτοζαχαροπλαστικής, Ελληνικής Γεωργικής Σχολής, Τ.Θ. 60534, 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2310478910,  Βιοτεχνίες / Βιομηχανίες Αρτοζαχαροπλαστικής Μακεδονία.

Τουμπουρλέκα ΑΒΕΕ, Εργοστάσιο ζαχαροπλαστικής, Βιοτεχνίες / Βιομηχανίες Αρτοζαχαροπλαστικής, 17ης Νοέμβρη 81, Τ.Κ. 54352, Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2310 345858, Βιοτεχνίες / Βιομηχανίες Αρτοζαχαροπλαστικής Μακεδονία.

Φαίδων Α.Ε., Βιομηχανία Ζαχαροπλαστικής, Νέα Σάντα, Κιλκίς, Τ.Κ. 61100, Τηλ: 2341064820, Βιοτεχνίες / Βιομηχανίες Αρτοζαχαροπλαστικής Μακεδονία.

Χανόγλου, Βιοτεχνίες / Βιομηχανίες Αρτοζαχαροπλαστικής, Βιομηχανία Κριτσινών, Ελευθερίας 4, Πτολεμαϊδα, Τ.Κ. 50200, Τηλ: 2463024784,  Βιοτεχνίες / Βιομηχανίες Αρτοζαχαροπλαστικής Μακεδονία.

Χατζηγιαννάκης Α.Ε, Κουφετοποιία, Βιοτεχνίες / Βιομηχανίες Αρτοζαχαροπλαστικής,  Ολύμπου 56 , Τ.Κ. 57009, Καλοχώρι, Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2310755556, Βιοτεχνίες / Βιομηχανίες Αρτοζαχαροπλαστικής Μακεδονία.

Leave a Reply